CAD Rozkrój 4.X

Rozkrój materiału dokonywany przy użyciu precyzyjnych technologii komputerowych gwarantuje optymalne zużytkowanie materiału w procesie produkcji mebli. Automatyczne planowanie zagospodarowania surowca pozwala zminimalizować koszty, zaoszczędzić czas oraz pracę wielu pracowników.

O programie

Działanie programu CAD Rozkrój polega na tym, iż na dowolnie zdefiniowanych arkuszach zostają rozmieszczone poszczególne formatki tak, by zostało jak najmniej niewykorzystanej powierzchni. Wyniki rozkroju przedstawia podgląd, prezentujący najbardziej ekonomiczne rozmieszczenie formatek.

Program CAD Rozkrój został zaprojektowany w taki sposób, aby móc współpracować z bazami szafek programu CAD Kuchnie i CAD Decor PRO. Użytkownik ma możliwość przesyłania na listę rozkroju formatek będących składowymi szafek, znajdujących się w zleceniu wykonanym w powyższych programach. Aby współpraca była możliwa, użytkownik powinien wybrać w głównym oknie aplikacji CAD Rozkrój przycisk Baza Danych, następnie opcję Katalogi baz danych i wskazać ścieżkę do baz na dysku – w miejscu instalacji programu CAD Kuchnie lub CAD Decor PRO.

Nasza aplikacja może również działać niezależnie i samodzielnie. Użytkownik wpisuje wtedy ręcznie rozmiary formatek, by wygenerować rozkrój płyty. Formatki mogą być również importowane z plików tekstowych lub baz danych MS Access.

pobierzpl_cert

Nasza aplikacja uzyskała we wrześniu 2013 r.
certyfikat pobierz.pl !

ks-download-poleca_small

Nasz program uzyskał w grudniu 2014 r.
nagrodę od redakcji Komputerswiat.pl!

 • zaawansowane algorytmy rozkroju gwarantują najlepsze wykorzystanie materiału w procesie optymalizacji,
 • komunikacja pomiędzy programem CAD Rozkrój a innymi aplikacjami stosowanymi w  firmach meblarskich; wygodny format importu danych umożliwia komunikację z bazami danych, arkuszami kalkulacyjnymi i programami magazynowymi,
 • opcje optymalizacji „Pasy poziome”, „Pasy pionowe”  i „Rozkrój mieszany” umożliwiające ustalanie sposobu cięcia płyt, który warunkuje szybkość pracy pracowników i bezpieczeństwo materiału (minimalna ilość koniecznych ruchów ogranicza uszkodzenia ciętego materiału),
 • automatyczne pobieranie optymalnej liczby arkuszy z magazynu do danego zlecenia, z opcją ustalania priorytetu pobierania całych płyt fabrycznych lub odpadów pozostałych po poprzednich cięciach,
 • funkcje magazynu arkuszy: wydruk stanu magazynu, eksport zestawienia ilościowego materiału pozostającego w magazynie do pliku tekstowego, opcje sortowania i wyświetlania formatek znajdujących się w magazynie,
 • oznaczenie i graficzne pokazanie różnych rodzajów oklein, a także cięć i frezowań technologicznych,
 • możliwość zaakceptowania wzorca rozkroju, pozwalająca dostosować działanie programu do własnych potrzeb przez wybiórcze akceptowanie rozkładu formatek na każdym arkuszu z osobna; wzorce niezaakceptowane i nierozłożone formatki wracają na listę formatek, gdzie można dokonać korekt, zmienić ustawienia lub połączyć je z następnym zleceniem,
 • opcje wydruku zestawień raportów i wyników optymalizacji umożliwiające konfigurowanie wyglądu i ilości otrzymywanych informacji,
 • ergonomia działania – mechanizm poruszania się po oknach dialogowych aplikacji bez użycia myszy przy użyciu kombinacji klawiszy TAB + Enter.
 • import formatek szaf zaprojektowanych w Module Szaf Wnękowych z programów CAD Kuchnie, CAD Decor i CAD Decor PRO,
 • import plików tekstowych z listą formatek szaf wnękowych i z domyślnym stanem magazynu formatek,
 • drukowanie etykiet dla formatek z informacjami o ich strukturze, przewidzianych okleinach oraz numerze arkusza, na którym zostały rozłożone,
 • funkcje definiowania grubości okleiny i głębokości frezu wstępnego, jednorazowo dla całego zlecenia,
 • możliwość przełączania między jednostkami w oknie dodawania i edytowania formatek,
 • opcja podawania wymiarów formatek na wydruku w centymetrach lub w milimetrach,
 • specjalne oznaczenie dla formatek pomyślnie rozkrojonych po powrocie do zlecenia po dokonaniu optymalizacji,
 • dwa formaty plików obrazkowych dostępne podczas zapisywania obrazu optymalizacji rozkroju: JPG i BMP,
 • automatyczne wyszukiwanie lokalizacji ostatnich instalacji programów CAD Kuchnie i CAD Decor PRO dzięki czemu nie jest już konieczne konfigurowanie katalogów baz danych w celu zaimportowania z nich pojedynczej szafki lub zlecenia,
 • lepsze działanie funkcji wydruku podglądu optymalizacji rozkroju,
 • nowa filozofia rozkładania usłojenia elementów konstrukcyjnych szafek z Modułu Projektowania i Edycji Własnych Szafek – usłojenie formatek szafek utworzonych w Edytorze Szafek Użytkownika i zaimportowanych do programu CAD Rozkrój jest obecnie przypisywane według dłuższego boku formatki,
 • możliwość wyłączenia domyślnego grupowania identycznych formatek na liście – na prośbę użytkowników umożliwiliśmy wyłączenie automatycznego grupowania formatek o identycznych parametrach aby umożliwić weryfikację poprawności wprowadzonych zleceń,
 • obsługa znaku „+” w nazwach formatek – zabezpiecza przed występowaniem błędów i daje większą swobodę w nadawaniu nazw formatek,
 • proporcjonalne skalowanie wymiarów dla szafek importowanych w zleceniach programów CAD Kuchnie i CAD Decor PRO, których rozmiary zostały zmienione i które mają dwie lub więcej formatek ułożone w szeregu wzdłuż wymiaru podlegającego skalowaniu.
 • drukowanie etykiet dla odpadów z informacjami o ich wymiarach, strukturze usłojenia oraz numerze arkusza, z którego pochodzą,
 • czytelniejsze wyświetlanie długich nazw formatek w tabelach raportu optymalizacji rozkroju (automatyczne zawijanie do nowej linijki zamiast zmniejszania czcionki),
 • większa czytelność wymiarów formatek w raporcie optymalizacji i ujednolicone wyświetlanie wymiarów na podglądzie i wydruku,
 • wybór rozmiaru czcionki dla etykiet w oknie „Wydruk zestawu etykiet”,
 • kopiowanie formatek między szafkami podczas definiowania formatek szafek kuchennych w celu eksportowania ich do aplikacji CAD Rozkrój z projektów utworzonych w programach CAD Kuchnie i CAD Decor PRO (funkcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy po zaznaczeniu szafki na liście szafek w oknie edycji bazy),
 • resetowanie licznika autonumeracji projektów,
 • wyświetlanie użytej powierzchni formatek w raporcie „Lista formatek”;
 • możliwość jednoczesnej zmiany materiału wielu formatek, dla których wskazano ten sam materiał, co dla formatki aktualnie edytowanej (dla wszystkich lub wybranych – aby zawęzić działanie funkcji do formatek przynależących do określonej grupy, np. składowych jednej szafki, należy podać fragment ich nazwy – materiał zmieni się wyłącznie w przypadku formatek, których nazwy zawierają dany tekst).
 • Nowy interfejs – całkowicie zmieniony interfejs programu – teraz jest nowoczesny, przejrzysty i łatwiejszy w obsłudze.
 • Kod hasp – dodano możliwość wklejania kodu hasp.
 • Zmiany w słowniku – dodano możliwość wczytywania materiałów do słownika; po zaimportowaniu zlecenia umożliwiono edycję materiału szafek; poprawiono wczytywanie do słownika oklein z magazynu formatek; podczas anulowania dodawania nowej nazwy do słownika oklein jego wcześniejsza zawartość pozostaje bez zmian.
 • Reklama – w oknie wydruku etykiet dodana została reklama etykieciarek Zebra.
 • Dodatkowe okno – dodano okno zarządzania bazą projektów, w którym można dodać nowy projekt, importować go lub eksportować, usunąć oraz otworzyć katalog bazy projektów.
 • Zabezpieczenia – kiedy nie zostały zaznaczone żadne arkusze bądź formatki nie ma możliwości ich edytowania oraz usuwania.
 • Baza projektów – poprawiona została domyślna ścieżka bazy projektów – nie ma potrzeby przeglądania katalogów i dysków w poszukiwaniu konkretnego projektu, ponieważ wszystkie wyświetlają się w jednym oknie;
  – możliwość sortowania kolumn w oknie bazy projektów po dacie utworzenia, dacie modyfikacji oraz po nazwie; dodano również przyciski „zamknij” i „otwórz” w dolnym, prawym rogu;
  – ikony eksportu oraz usuwania projektu nie są aktywne kiedy żaden projekt nie jest zaznaczony; okno bazy projektów otwiera się jedynie poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę; poprawiono importowanie projektu, którego nazwa już istnieje.
 • Wycena – dotychczas program brał pod uwagę wszystkie formatki w projekcie, teraz zostało to poprawione i bierze tylko te, które zostały użyte do rozkroju.
 • Nowy projekt – po wpisaniu nazwy projektu, który już istnieje pojawi się okienko z komunikatem „Projekt o podanej nazwie już istnieje”, należy zapisać projekt pod zmienioną nazwą; zablokowano możliwość wpisywania nazw projektów ze znakami specjalnymi.
 • Import szaf wnękowych – podczas importu szaf wnękowych istnieje możliwość zmiany materiałów nadanych w module szaf wnękowych.
 • Inne:
  – dodano możliwość zaznaczenia wszystkich elementów poprzez użycie skrótu „ctrl + a”;
  – poprawiono skalowanie szafek na wysokość;
  – po rozwinięciu wszystkich ikon panelu z prawej strony ekranu głównego, dodano przewijanie dla ułatwienia poruszania się po tych funkcjach;
  – poprawiono generowanie programu cięć;
  – dodano eksport plików na maszyny Altendorf oraz opcję pomijania marginesów i tworzenia listy plików cięć dla kolejnych arkuszy w maszynach Gabbiani.
Chcesz przetestować ten program?

Pobierz demo najnowszej wersji programu CAD Rozkrój 4.X lub skorzystaj z darmowego CAD Rozkrój 1.X.

PORFTOLIO

 

Tutaj prezentujemy projekty i wizualizacje wykonane w programie CAD Decor PRO. Zarówno nasze ulubione projekty, jak i te wybrane z galerii projektantów.