FAQ

1. FAQ dotyczące instalacji programu

 • Na Windowsie 11, 10, 8.1, 8 wymagana jest instalacja z uprawnieniami administratora. W przypadku instalacji na koncie standardowego użytkownika należy kliknąć prawy przycisk myszy na pliku Setup.exe i wybrać opcję „uruchom jako administrator”.
 • Na Windowsie 7 przed rozpoczęciem instalacji programu zalecane jest wyłączenie funkcji kontrola konta użytkownika. Należy zrobić to z poziomu panelu sterowania i ikony konta użytkowników.
 • NIE NALEŻY instalować programu w folderze systemowym C:\Program Files oraz C:\Program Files (x86).
 • Nie zaleca się zmiany domyślnej lokalizacji instalacji środowiska pracy dot4CAD (domyślna lokalizacja: C:\CADProjekt).

2. Czy program działa bez klucza USB?

 • Nie, program działa tylko z podłączonym do danego komputera kluczem USB.

3. Czy na kluczu USB można zapisywać projekty lub inne dane?

 • Nie, klucz USB nie jest przenośną pamięcią typu flash. Jest jedynie urządzeniem zabezpieczającym program.

4. Nie działają mi moduły dodatkowe

 • Najprawdopodobniej nie zostały wprowadzone odpowiednie kody. W celu ich wprowadzenia należy uruchomić program, zamknąć wybór projektów i kliknąć ikonkę Kody dostępu (z symbolem kłódki, w lewym górnym rogu).

5. Wprowadziłem/am kod do programu CAD Decor/CAD Kuchnie, a w tabelce z kodami są wolne pola. Co z nimi zrobić?

 • Pola te przeznaczone są dla modułów dodatkowych (nazwy modułów znajdują się z lewej strony tabeli). Uzupełniamy je tylko wtedy, gdy posiadamy któryś z nich. W przeciwnym razie pola pozostawiamy puste.

6. Po uruchamieniu programu pojawia się tabelka z kodami

 • Nie został wprowadzony kod licencyjny programu (CAD Decor/CAD Kuchnie/CAD Decor PRO) lub kod został wprowadzony błędnie (zazwyczaj w takiej sytuacji pojawi się czerwony krzyżyk obok pola wpisywania, lub w przypadku wersji 2.4 (CAD Decor/CAD Decor PRO) oraz 6.4 (CAD Kuchnie) i starszych kod podświetlony jest na żółto)

7. Pojawia się komunikat brak klucza HASP

 • Klucz HASP nie jest podłączony lub jest problem z jego sterownikiem. Jeśli klucz jest podłączony a komunikat nadal jest widoczny, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

8. Nie działają funkcje pod prawym przyciskiem myszy (np. przesuń, obróć, kopiuj itp.)

 • Należy zamknąć program.
 • Na skrócie programu klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcję Otwórz lokalizację pliku.
 • Należy uruchomić plik reset_menu (CAD Decor) lub reset_menu_meble (CAD Kuchnie) lub reset_menu_pro (CAD Decor PRO).

9. Jak zmienić kolor tła środowiska pracy dot4CAD?

 • Po uruchomieniu projektu, z menu Informacje należy przejść do menu Ustawienia i tam wybrać opcję Biały ekran / Czarny ekran.

10. Chcę utworzyć nowy projekt, ale przycisk Nowy (Dalej) jest nieaktywny

 • Najprawdopodobniej nie zostały uzupełnione pola Nazwa rysunku projektu lub Nazwisko projektanta.

11. Jak zmienić folder zapisu projektów?

 • W oknie Wybór projektu klikamy przycisk Opcje, następnie ikonkę z symbolem lupy w pasku ścieżki i wskazujemy folder, w którym mają zapisywać się projekty. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Jeśli  ścieżka jest poprawna, to klikamy przycisk Dodaj i następnie Ustaw jako domyślny.

12. Problem z otwarciem projektu

 • Na liście z projektami znajduje się przycisk Odzyskiwanie, który uruchamia funkcję pozwalającą odzyskać i zapisać pod zmienioną nazwą problematyczny projekt.

13. Jak w najprostszy sposób przygotować pliki projektu w celu wysłania go mailem

 • W oknie wybór projektu, klikamy na danym projekcie prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Eksportuj dokument(y) i wskazujemy miejsce zapisu folderu skompresowanego zip. Tak zapisany projekt, w prosty sposób można dodać jako załącznik do wiadomości e-mail.

14. Jak poprawić jakość wizualizacji? (Poszarpane krawędzie)

 • Jedynym sposobem poprawienia jakość wygładzania krawędzi jest zmiana parametru antyaliasingu.
 • Aby to zrobić należy na otwartym projekcie, w środowisku dot4CAD wpisać komendę anty, zatwierdzić przyciskiem Enter i wybrać maksymalną możliwą wartość.
 • Dla kart zgodnych z naszymi wymogami powinno być to 16x.
 • Niższa wartość bądź brak możliwości wyboru oznacza, że karta graficzna jest niezgodna z wymogami programu lub wystąpiły problemy z jej sterownikami.

15. Dlaczego do programów CAD Decor PRO/CAD Decor/CAD Kuchnie zalecane są karty graficzne NVIDIA GeForce?

 • Sterowniki kart graficznych NVIDIA GeForce są najbardziej zoptymalizowane i charakteryzują się najmniejszą zawodnością pod kątem obsługi bibliotek OpenGL (na których oparte są wizualizacje programów CAD Decor, CAD Kuchnie, CAD Decor PRO).

16. Przenoszenie wszystkich projektów na inne stanowisko

 • Należy określić położenie folderu z projektami na dysku. W tym celu proszę uruchomić program, w oknie wyboru projektów wybrać przycisk Opcje i zanotować „katalog dokumentów” (domyślnie jest to C:/CadProjekt/Projekty).
 • Następnie przejść do wcześniej określonego folderu zawierającego podfolder z projektami.
 • Skopiować na pamięć przenośną folder z projektami (domyślnie Projekty).
 • Podłączyć pamięć przenośną do nowego stanowiska.
 • Skopiować folder z projektami (domyślnie Projekty) z pamięci przenośnej.
 • Wkleić go w interesującą nas lokalizację (może to być również folder C:/CadProjekt zakładając, że w tej lokalizacji znajduje się nowo zainstalowany program, przez który nie zapisywaliśmy jeszcze żadnych projektów).
 • Jeśli wklejamy nasz folder z projektami do lokalizacji C:/CadProjekt i nazywa się ona Projekty należy zastąpić istniejący folder o tej samej nazwie.
 • Jeśli wklejamy folder z naszymi projektami w inną lokalizację to należy zanotować ją i dodać ją w programie. W tym celu należy wykonać poniższe punkty:
 • włączyć program i w oknie wybory projektów kliknąć Opcje,
 • następnie kliknąć przycisk Przeglądaj, wskazać folder z projektami w tej lokalizacji, w której go umieściliśmy i zatwierdzić przyciskiem ok,
 • ostatecznie należy kliknąć przycisk Ustaw jako domyślny.

Firma CAD Projekt K&A nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę projektów w wyniku niepoprawnie wykonanych powyższych czynności. W przypadku wątpliwości prosimy skontaktować się ze swoim informatykiem.

17. Przenoszenie bazy użytkownika szafek kuchennych na inne stanowisko

 • Należy przejść do folderu instalacyjnego programu. Na skrócie programu na pulpicie klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcje Otwórz lokalizację pliku, następnie przechodzimy o jeden katalog w górę (kombinacja klawiszy ALT+strzałka w górę).
 • Zlokalizować folder o nazwie BNS_User, skopiować go i wkleić na pamięć przenośną.
 • Pamięć podłączyć do nowego stanowiska.
 • Skopiować z pamięci przenośnej folder BNS_User.
 • Przejść do folderu instalacyjnego z programem (analogicznie do pierwszego myślnika).
 • Wkleić wcześniej skopiowany folder BNS_User, zastępując istniejący na wszystkie pliki.
 • Bazy użytkownika szafek nie łączą się, a zastępują. Jeśli w zastępowanej bazie znajdują się jakieś szafki to zostaną utracone. Nie ma możliwości jednoczesnego posiadania więcej niż jednej bazy użytkownika szafek.

18. Przenoszenie bazy użytkownika płytek na inne stanowisko

 • Należy przejść do folderu instalacyjnego programu. Na skrócie programu na pulpicie klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcje Otwórz lokalizację pliku, następnie przechodzimy o jeden katalog w górę (kombinacja klawiszy ALT+strzałka w górę).
 • Zlokalizować folder o nazwie Plytki i wejść do niego.
 • Zlokalizować dwa pliki baza_uzytkownia i je skopiować na pamięć przenośną.
 • Pamięć podłączyć do nowego stanowiska.
 • Skopiować z pamięci przenośnej dwa pliki baza_uzytkownika.
 • Przejść do folderu instalacyjnego z programem i podfolderu Plytki (analogicznie do pierwszego i drugiego podpunktu).
 • Wkleić wcześniej skopiowane pliki baza_uzytkownika, zastępując istniejący na wszystkie pliki.
 • Bazy użytkownika płytek nie łączą się, a zastępują. Jeśli w zastępowanej bazie znajdują się jakieś płytki to zostaną utracone. Nie ma możliwości jednoczesnego posiadania więcej niż jednej bazy użytkownika płytek.

19. Przenoszenie bazy użytkownika elementów wnętrzarskich na inne stanowisko

 • Należy uruchomić program, z którego chcemy przenieść bazę i otworzyć dowolny projekt.
 • Włączyć elementy wnętrzarskie.
 • W górnej części okna kliknąć na przycisk Baza użytkownika (proszę nie mylić z listą baz znajdującą się w lewej części okna).
 • Następnie pod przyciskiem Baza użytkownika proszę kliknąć przycisk Eksportuj bazę.
 • Wskazać pamięć przenośną jako miejsce zapisu i kliknąć Zapisz.
 • Podłączyć pamięć przenośną do nowego stanowiska.
 • Wykonać ruchy z pierwszych 3 podpunktów.
 • Kliknąć przycisk Importuj bazę, przejść na pamięć przenośną w oknie przeglądania dysku.
 • Wskazać plik b_user i kliknąć przycisk Otwórz.

20. Przenoszenie bazy tekstur użytkownika na inne stanowisko

 • Należy zlokalizować folder z własnymi teksturami i zanotować jego lokalizację.
 • Skopiować go na pamięć przenośną.
 • Pamięć podłączyć do nowego stanowiska.
 • Skopiować folder z pamięci przenośnej do tej samej lokalizacji, w której znajdował się na stanowisku, z którego jest przenoszony.

Aby tekstury użytkownika były widoczne w projektach przeniesionych z innego stanowiska należy zachować zbieżność lokalizacji tekstur użytkownika na wszystkich stanowiskach – tekstury muszą znajdować się w identycznej lokalizacji. Jeśli na pierwotnym komputerze folder z teksturami znajduje się w lokalizacji np. D:\Moje tekstury to na nowym stanowisku również musi się znajdować w tej samej lokalizacji. Zmiana litery dysku lub nazwy folderu spowoduje, że tekstury nie wczytają się we wcześniej utworzonych projektach.

21. Przenoszenie bazy materiałów użytkownika na inne stanowisko

 • Należy przejść do folderu instalacyjnego programu. Na skrócie programu na pulpicie klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcje Otwórz lokalizację pliku, następnie przechodzimy o jeden katalog w górę (kombinacja klawiszy ALT+strzałka w górę).
 • Przejść do folderu DB_MATERIALS.
 • Zlokalizować folder o nazwie Moje materiały, skopiować go i wkleić na pamięć przenośną.
 • Pamięć podłączyć do nowego stanowiska.
 • Skopiować z pamięci przenośnej folder Moje materiały.
 • Przejść do folderu instalacyjnego z programem (analogicznie do pierwszego myślnika).
 • Przejść do folderu DB_MATERIALS.
 • Wkleić wcześniej skopiowany folder Moje materiały zastępując istniejący na wszystkie pliki.

Jeśli na nowym stanowisku przed przeniesieniem materiałów użytkownika zostały utworzone już nowe to przeniesienie spowoduje ich nadpisanie.

22. Przenoszenie listy ulubionych elementów wnętrzarskich na inne stanowisko

 • Należy przejść do folderu instalacyjnego programu. Na skrócie programu na pulpicie klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcje Otwórz lokalizację pliku, następnie przechodzimy o jeden katalog w górę (kombinacja klawiszy ALT+strzałka w górę).
 • Przejść do folderu dodatki.
 • Zlokalizować pliki o nazwie favourites.qmp oraz favourites_tree.qmp.
 • Skopiować je i wkleić na pamięć przenośną.
 • Pamięć podłączyć do nowego stanowiska.
 • Skopiować z pamięci przenośnej pliki favourites.qmp oraz favourites_tree.qmp.
 • Przejść do folderu instalacyjnego z programem (analogicznie do pierwszego myślnika).
 • Przejść do folderu dodatki.
 • Wkleić wcześniej skopiowane pliki favourites.qmp oraz favourites_tree.qmp zastępując istniejący na wszystkie pliki.

23. Jak wykonać ręczną aktualizację programów?

W celu wykonania ręcznej aktualizacji programu należy wejść do miejsca instalacji programu, uruchomić plik iUpdate.exe i postępować według wskazówek. W tym momencie program musi być wyłączony. Aby dostać się do miejsca instalacji programu:

 • Na skrócie programu klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcje Otwórz lokalizację pliku, następnie przechodzimy o jeden katalog w górę (kombinacja klawiszy ALT+strzałka w górę)

Aktualizator internetowy po uruchomieniu w pierwszej kolejności wykonuje aktualizację plików programu (pliki programu znajdują się w górnej części listy i są wyszarzone). Po zakończeniu tego procesu aktualizator umożliwi wybór baz danych do aktualizacji bądź pobrania.

24. Obliczenia Radiosity zostały zatrzymane, ponieważ wykorzystano całą dostępną Pamięć RAM

 • Komunikat nie jest błędem programu, a informacją dla użytkownika.
 • Render Radiosity liczy tak długo jak dostępna jest pamięć RAM.
 • Jeśli wykorzystanie pamięci w całym komputerze oscyluje w okolicach 85-90% program przerwie obliczenia.
 • Pojawienie się komunikatu nie wskazuje na kompletne wyrenderowanie sceny, a na wykorzystanie dostępnej całej pamięci RAM.
 • Użytkownik decyduje kiedy zatrzymać render. W większości przypadków jest to moment gdy znikną ciemne plamy na obiektach. Nie później niż po kilkunastu minutach.
 • Dłuższy czas obliczeń Radiosity niweluje ciemne plamy, ale nie spowoduje lepszej jakości wizualizacji.
 • Jeśli ciemne plamy nie znikają po kilku/kilkunastu minutach należy wykonać Final gathering.
 • Komunikat pojawia się dwukrotnie. Po 15 minutach lub/i gdy w systemie wyczerpie się dostępna pamięć.
 • Komunikat może pojawić się wcześniej niż po 15 minutach jeśli wcześniej zostanie wyczerpana pamięć RAM.
 • Pamięć RAM zużyje się szybciej gdy projekt jest cięższy.
 • Im dłużej program liczy tym więcej zużywa RAMu.
 • Programy CAD współdzielą pamięć RAM z innymi programami więc jeśli np. używamy jednocześnie programu pocztowego, przeglądarki z kilkunastoma zakładkami, innych programów to pula dostępnej pamięci RAM dla oprogramowania CAD będzie mniejsza więc komunikat pojawi się wcześniej.
 • Karta graficzna i jej pamięć nie mają związku z powyższym komunikatem.
Nie ma Twojego pytania?

Jeżeli nie ma tutaj Twojego pytania, napisz do nas: pomoc@cadprojekt.com.pl