FAQ

1. FAQ dotyczące instalacji programu

 • Na Windowsie Vista i 7 przed rozpoczęciem instalacji programu zalecane jest wyłączenie funkcji kontrola konta użytkownika. Należy zrobić to z poziomu panelu sterowania i ikony konta użytkowników.
 • Na Windowsie Vista i 7 NIE NALEŻY instalować programu w folderze systemowym Program Files.
 • Nie zaleca się zmiany domyślnej lokalizacji instalacji środowisko pracy dot4CAD (domyślna lokalizacja: C:/CadProjekt).

2. Czy program działa bez klucza USB?

 • Nie, program działa tylko z podłączonym do danego komputera kluczem USB.

3. Czy na kluczu USB można zapisywać projekty lub inne dane?

 • Nie, klucz USB nie jest przenośną pamięcią typu flash. Jest jedynie urządzeniem zabezpieczającym program.

4. Posiadam program CAD Kuchnie Max, ale nie działają mi moduły dodatkowe

 • Najprawdopodobniej nie zostały wprowadzone odpowiednie kody. W celu ich wprowadzenia należy uruchomić program, zamknąć wybór projektów i kliknąć ikonkę Kody dostępu (z symbolem kłódki, w lewym górnym rogu).

5. Wprowadziłem/am kod do programu CAD Decor/CAD Kuchnie, a w tabelce z kodami są wolne pola. Co z nimi zrobić?

 • Pola te przeznaczone są dla modułów dodatkowych (nazwy modułów znajdują się z lewej strony tabeli). Uzupełniamy je tylko wtedy, gdy posiadamy któryś z nich. W przeciwnym razie pola pozostawiamy puste.

6. Po uruchamieniu programu pojawia się tabelka z kodami

 • Nie został wprowadzony kod licencyjny programu (CAD Decor/CAD Kuchnie/CAD Decor PRO) lub kod został wprowadzony błędnie (zazwyczaj w takiej sytuacji kod podświetlony jest na żółto).
 • Klucz USB nie został podłączony do komputera przed uruchomieniem programu.

7. Nie działają funkcje pod prawym przyciskiem myszy (np. przesuń, obróć, kopiuj itp.)

 • Należy zamknąć program.
 • Na skrócie programu klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy właściwości i klikamy przycisk Znajdź element docelowy (Win XP) / Otwórz lokalizację pliku (Win Vista, 7).
 • Należy uruchomić plik reset_menu (CAD Decor) lub reset_menu_paradyz (CAD Decor Paradyż) lub reset_menu_meble (CAD Kuchnie) lub reset_menu_pro (CAD Decor PRO).

8. Jak zmienić kolor tła środowiska pracy dot4CAD?

 • Po uruchomieniu projektu, z menu Informacje należy przejść do menu Ustawienia i tam wybrać opcję Biały ekran / Czarny ekran.

9. Chcę utworzyć nowy projekt, ale przycisk Nowy (Dalej) jest nieaktywny

 • Najprawdopodobniej nie zostały uzupełnione pola Nazwa rysunku projektu lub Nazwisko projektanta.

10. Jak zmienić folder zapisu projektów?

 • W oknie Wybór projektu klikamy przycisk Opcje, następnie ikonkę z symbolem lupy w pasku ścieżki i wskazujemy folder, w którym mają zapisywać się projekty. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Jeśli  ścieżka jest poprawna, to klikamy przycisk Dodaj i następnie Ustaw jako domyślny.

11. Problem z otwarciem projektu

 • Na liście z projektami znajduje się przycisk Odzyskiwanie, który uruchamia funkcję pozwalającą odzyskać i zapisać pod zmienioną nazwą problematyczny projekt.

12. Jak w najprostszy sposób przygotować pliki projektu w celu wysłania go mailem

 • W oknie wybór projektu, klikamy na danym projekcie prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Eksportuj dokument(y) i wskazujemy miejsce zapisu folderu skompresowanego zip. Tak zapisany projekt, w prosty sposób można dodać jako załącznik do wiadomości e-mail.

13. Jak poprawić jakość wizualizacji? (Poszarpane krawędzie)

 • Jedynym sposobem poprawienia jakość wygładzania krawędzi jest zmiana parametru antyaliasingu.
 • Aby to zrobić należy na otwartym projekcie, w środowisku dot4CAD wpisać komendę anty, zatwierdzić przyciskiem Enter i wybrać maksymalną możliwą wartość.
 • Dla kart zgodnych z naszymi wymogami powinno być to 16x.
 • Niższa wartość bądź brak możliwości wyboru oznacza, że karta graficzna jest niezgodna z wymogami programu lub wystąpiły problemy z jej sterownikami.

14. Dlaczego do programów CAD Decor / CAD Kuchnie zalecane są karty graficzne NVIDIA GeForce?

 • Sterowniki kart graficznych Nvidia GeForce są najbardziej zoptymalizowane i charakteryzują się najmniejszą zawodnością pod kątem obsługi bibliotek OpenGL (na których oparte są wizualizacje programów CAD Decor, CAD Kuchnie, CAD Decor PRO).

15. Konfiguracja kart graficznych dla laptopów z technologią Nvidia Optimus

 • W pierwszej kolejności należy sprawdzić miejsce instalacji środowiska dot4CAD. Aby to zrobić proszę kliknąć na znajdującej się na pulpicie ikonce dot4CAD prawym przyciskiem myszy, wybrać Właściwości i tam zlokalizować pozycję Element docelowy.
 • Następnie proszę kliknąć w okienko znajdujące się obok i strzałką na klawiaturze przesunąć się maksymalnie w lewo. Ścieżkę znajdującą się w tym okienku należy zanotować lub zapamiętać.
 • Następnie na zamkniętym programie, na pulpicie należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać Panel sterowania Nvidia.
 • Z lewej strony okna proszę wybrać zarządzanie ustawieniami 3D, z prawej przejść na zakładkę ustawienia programu i kliknąć przycisk dodaj. Wskazujemy plik o nazwie icad.exe*, który znajduje we wcześniej zanotowanej lokalizacji**.
 • Po zatwierdzeniu wyboru, w panelu sterowania Nvidia, w punkcie drugim (2) wybieramy Procesor Nvidia o dużej wydajności i ponownie zatwierdzamy zmiany w prawym dolnym rogu okienka.
 • Ostatnią rzeczą jaką należy wykonać jest ustawienie jakości wygładzania krawędzi zgodnie z punktem 13.

* Rozszerzenie .exe nie zawsze jest widoczne, co wynika z konfiguracji systemu Windows
** Najczęściej jest to C:/CadProjekt/dot4CAD

Więcej informacji na temat Technologii Nvidia Optimus na stronie www.nvidia.pl.

16. W trakcie uruchamiania się programu pojawia się komunikat „Błąd pobierania pliku (Socket Error #11004)”

 • Program automatycznie uruchamia aktualizator internetowy co kilka dni. Komunikat ten informuje nas, o braku połączenia komputera z Internetem (czyli o braku możliwości pobrania aktualizacji programu).

17. Przenoszenie wszystkich projektów na inne stanowisko

 • Należy określić położenie folderu z projektami na dysku. W tym celu proszę uruchomić program, w oknie wyboru projektów wybrać przycisk Opcje i zanotować „katalog dokumentów” (domyślnie jest to C:/CadProjekt/Projekty).
 • Następnie przejść do wcześniej określonego folderu zawierającego podfolder z projektami.
 • Skopiować na pamięć przenośną folder z projektami (domyślnie Projekty).
 • Podłączyć pamięć przenośną do nowego stanowiska.
 • Skopiować folder z projektami (domyślnie Projekty) z pamięci przenośnej.
 • Wkleić go w interesującą nas lokalizację (może to być również folder C:/CadProjekt zakładając, że w tej lokalizacji znajduje się nowo zainstalowany program, przez który nie zapisywaliśmy jeszcze żadnych projektów).
 • Jeśli wklejamy nasz folder z projektami do lokalizacji C:/CadProjekt i nazywa się ona Projekty należy zastąpić istniejący folder o tej samej nazwie.
 • Jeśli wklejamy folder z naszymi projektami w inną lokalizację to należy zanotować ją i dodać ją w programie. W tym celu należy wykonać poniższe punkty:
 • włączyć program i w oknie wybory projektów kliknąć Opcje
 • następnie kilknąć przycisk Przeglądaj, wskazać folder z projektami w tej lokalizacji, w której go umieściliśmy i zatwierdzić przyciskiem ok
 • ostatecznie należy kliknąć przycisk Ustaw jako domyślny

Firma CAD Projekt K&A nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę projektów w wyniku niepoprawnie wykonanych powyższych czynności. W przypadku wątpliwości prosimy skontaktować się ze swoim informatykiem.

18. Przenoszenie bazy użytkownika szafek kuchennych na inne stanowisko

 • Należy przejść do folderu instalacyjnego programu (na skrócie programu kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Właściwości i kliknąć przycisk Otwórz lokalizację pliku (Win Vista, 7,8,10) / Znajdź element docelowy (Win XP)).
 • Zlokalizować folder o nazwie BNS_User, skopiować go i wkleić na pamięć przenośną.
 • Pamięć podłączyć do nowego stanowiska.
 • Skopiować z pamięci przenośnej folder BNS_User.
 • Przejść do folderu instalacyjnego z programem (analogicznie do pierwszego myślnika).
 • Wkleić wcześniej skopiowany folder BNS_User, zastępując istniejący na wszystkie pliki.
 • Bazy użytkownika szafek nie łączą się, a zastępują. Jeśli w zastępowanej bazie znajdują się jakieś szafki to zostaną utracone. Nie ma możliwości jednoczesnego posiadania więcej niż jednej bazy użytkownika szafek.

19. Przenoszenie bazy użytkownika płytek na inne stanowisko

 • Należy przejść do folderu instalacyjnego programu (na skrócie programu kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Właściwości i kliknąć przycisk Otwórz lokalizację pliku (Win Vista, 7,8,10) / Znajdź element docelowy (Win XP)).
 • Zlokalizować folder o nazwie Plytki i wejść do niego.
 • Zlokalizować dwa pliki baza_uzytkownia i je skopiować na pamięć przenośną.
 • Pamięć podłączyć do nowego stanowiska.
 • Skopiować z pamięci przenośnej dwa pliki baza_uzytkownika.
 • Przejść do folderu instalacyjnego z programem i podfolderu Plytki (analogicznie do pierwszego i drugiego podpunktu).
 • Wkleić wcześniej skopiowane pliki baza_uzytkownika, zastępując istniejący na wszystkie pliki.
 • Bazy użytkownika płytek nie łączą się, a zastępują. Jeśli w zastępowanej bazie znajdują się jakieś płytki to zostaną utracone. Nie ma możliwości jednoczesnego posiadania więcej niż jednej bazy użytkownika płytek.

20. Przenoszenie bazy użytkownika elementów wnętrzarskich na inne stanowisko

 • Należy uruchomić program, z którego chcemy przenieść bazę i otworzyć dowolny projekt.
 • Włączyć elementy wnętrzarskie.
 • W górnej części okna kliknąć na przycisk Baza użytkownika (proszę nie mylić z listą baz znajdującą się w lewej części okna).
 • Następnie pod przyciskiem Baza użytkownika proszę kilknąć przycisk Eksportuj bazę
 • Wskazać pamięć przenośną jako miejsce zapisu i kliknąć Zapisz.
 • Podłączyć pamięć przenośną do nowego stanowiska.
 • Wykonać ruchy z pierwszych 3 podpunktów.
 • Kliknąć przycisk Importuj bazę, przejść na pamięć przenośną w oknie przeglądania dysku.
 • Wskazać plik b_user i kliknąć przycisk Otwórz.

21. Jak wykonać ręczną aktualizację programów?

W celu wykonania ręcznej aktualizacji programu należy wejść do miejsca instalacji programu, uruchomić plik iUpdate.exe i postępować według wskazówek. W tym momencie program musi być wyłączony. Aby dostać się do miejsca instalacji programu:

 • w systemach Windows 10, 8, 7, Vista – należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie skrótu do programu, znajdującej się na pulpicie, a następnie wybrać opcję Otwórz lokalizację pliku;
 • w systemie Windows XP – należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie skrótu do programu, znajdującej się na pulpicie, a następnie wybrać pozycję Właściwości i opcję Znajdź element docelowy.

Aktualizator internetowy po uruchomieniu w pierwszej kolejności wykonuje aktualizację plików programu (pliki programu znajdują się w górnej części listy i są wyszarzone). Po zakończeniu tego procesu aktualizator umożliwi wybór baz danych do aktualizacji bądź pobrania.

22. Obliczenia Radiosity zostały zatrzymane, ponieważ wykorzystano całą dostępną Pamięć RAM

 • Komunikat nie jest błędem programu, a informacją dla użytkownika.
 • Render Radiosity liczy tak długo jak dostępna jest pamięć RAM.
 • Jeśli wykorzystanie pamięci w całym komputerze oscyluje w okolicach 85-90% program przerwie obliczenia.
 • Pojawienie się komunikatu nie wskazuje na kompletne wyrenderowanie sceny, a na wykorzystanie dostępnej całej pamięci RAM.
 • Użytkownik decyduje kiedy zatrzymać render. W większości przypadków jest to moment gdy znikną ciemne plamy na obiektach. Nie później niż po kilkunastu minutach.
 • Dłuższy czas obliczeń Radiosity niweluje ciemne plamy, ale nie spowoduje lepszej jakości wizualizacji.
 • Jeśli ciemne plamy nie znikają po kilku/kilkunastu minutach należy wykonać Final gathering.
 • Komunikat pojawia się dwukrotnie. Po 15 minutach lub/i gdy w systemie wyczerpie się dostępna pamięć.
 • Komunikat może pojawić się wcześniej niż po 15 minutach jeśli wcześniej zostanie wyczerpana pamięć RAM.
 • Pamięć RAM zużyje się szybciej gdy projekt jest cięższy.
 • Im dłużej program liczy tym więcej zużywa RAMu.
 • Programy CAD współdzielą pamięć RAM z innymi programami więc jeśli np. używamy jednocześnie programu pocztowego, przeglądarki z kilkunastoma zakładkami, innych programów to pula dostępnej pamięci RAM dla oprogramowania CAD będzie mniejsza więc komunikat pojawi się wcześniej.
 • Karta graficzna i jej pamięć nie mają związku z powyższym komunikatem.
Nie ma Twojego pytania?

Jeżeli nie ma tutaj Twojego pytania, napisz do nas: pomoc@cadprojekt.com.pl