Aktualizator Internetowy

Aby aktualizować program, należy:

1

Posiadać aktywny Pakiet Serwisowy

2

Mieć aktywne połączenie z Internetem

3

Podłączyć klucz HASP USB i wprowadzić kody do programu

Aktualizator internetowy umożliwia automatyczny update programów CAD Decor PRO, CAD Kuchnie i CAD Decor oraz wybranych przez klienta baz danych. W celu pobrania lub aktualizacji baz danych należy je wybrać w aktualizatorze i potwierdzić wybór.

Aktualizacje dokonują się cyklicznie raz w tygodniu od momentu pierwszego uruchomienia programu. Wyjątkiem jest brak połączenia z Internetem – wtedy aktualizator uruchamia się przy kolejnym cyklu.

Aktualizator internetowy po uruchomieniu w pierwszej kolejności wykonuje aktualizację plików programu (pliki widoczne ale w kolorze szarym). Po zakończeniu tego procesu aktualizator umożliwi wybór baz danych do aktualizacji bądź pobrania.

W celu wykonania ręcznej aktualizacji programu należy uruchomić aktualizator internetowy za pośrednictwem skrótu znajdującego się na pulpicie lub przejść do miejsca instalacji programu, uruchomić plik iUpdate.exe i postępować według wskazówek. W trakcie aktualizacji program musi być wyłączony.