Kontakt

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 24.12. (WIGILIA) ORAZ 31.12. (SYLWESTER)
FIRMA BĘDZIE NIECZYNNA.

CAD Projekt K&A

CAD Projekt K&A Sp. z o.o.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny
budynek A (wejście 1) – I piętro
ul. Rubież 46
61-612 Poznań

Infolinia 801 000 269
tel. +48 61 662 38 83
fax +48 61 642 94 55
e-mail: biuro@cadprojekt.com.pl

NIP 9721266721
REGON 365443364
Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00

Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu/ VIII Wydział Gospodarczy/ KRS 0000637767/ Kapitał zakładowy 60.000 zł
Numer konta firmowego: PL 51 1050 1520 1000 0090 8009 7547

UWAGA!

W związku z koronawirusem informujemy, że wdrożyliśmy w naszej firmie działania profilaktyczne. Zmieniliśmy charakter pracy na zdalną oraz ograniczyliśmy spotkania do absolutnego minimum w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i partnerów biznesowych.

DLATEGO PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM i SZKOLEŃ, POD NUMERAMI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.
Z kolei NUMER STACJONARNY DO WSPARCIA TECHNICZNEGO wskazany na naszej stronie działa bez zmian.

Dział handlowy

Marcin Pietrzyk

e-mail: marcin.pietrzyk@cadprojekt.com.pl
tel. +48 500 296 521
tel. +48 530 427 770

Anna Spalony

e-mail: annas@cadprojekt.com.pl
tel. +48 533 440 450
tel. +48 506 090 360

Małgorzata Kubaszewska

e-mail: malgorzatak@cadprojekt.com.pl
tel. +48 884 890 950
tel. +48 780 153 709

Agnieszka Siemion-Piechowiak

e-mail: agnieszka@cadprojekt.com.pl
tel. +48 512 312 454
tel. +48 792 100 791

Serwis i wsparcie techniczne

tel. +48 61 662 38 83

Szkolenia

Bożena Wolińska
e-mail: szkolenia@cadprojekt.com.pl

tel. +48 505 138 863

Masz pytania? Napisz do nas!

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CAD Projekt K&A sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rubież 46 w Poznaniu (61-612). Dane przetwarzane są w celu obsługi zapytania zgłoszonego przez klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie klienta i prawnie uzasadniony interes administratora (kontakt w prawie zgłoszonej przez klienta lub podjęcie działań przed zawarciem umowy).
    Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu niezbędnego dla obsługi zapytania klienta, a w przypadku braku działań nie dłużej niż 6 miesięcy. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie pracownicy administratora i podmioty działające na jego zlecenie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przedstawienia oferty bądź udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.