PL EN
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
+48 61 662 38 83
Serwis: +48 61 662 38 83

Aktualizacja z 7 grudnia 2021

CAD Decor PRO, CAD Decor, CAD Kuchnie i Render PRO

Upgrade do wersji 3.3 i 7.3

Zmiany wspólne dla programów CAD Decor PRO, CAD Decor i CAD Kuchnie

WIZUALIZACJA

1. Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą wstawianie modeli 3D bezpośrednio w wizualizacji. Dostępna jest pod ikoną fotela w lewym panelu.
2. Wprowadzono tryby sortowania baz danych z modelami: Producent/typ, Producent/zestaw, Typ standardowy oraz Ulubione – wyświetlane są one w postaci drzewka kategorii w lewym panelu. Modele z danej bazy lub jej podkategorii są wyświetlane w dolnym panelu.
3. Umożliwiono filtrowanie modeli po wymiarach.
4. Dodano wyszukiwarkę modeli, która wyszukuje wpisaną frazę w nazwach modeli, ich opisach i kodach producenta. Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w dolnym panelu. Po wpisaniu danej frazy w wyszukiwarce aktualizuje się drzewko kategorii w lewym panelu. Należy pamiętać, że na drzewku wyświetlane są kompletne kategorie i podkategorie, w których znajduje się co najmniej jeden model z wyników wyszukiwania w dolnym panelu. Drzewko kategorii służy więc do rozszerzenia wyników wyszukiwania.
5. Wprowadzono również drugą wyszukiwarkę oraz listę rozwijaną z producentami służące do zawężania wyników wyszukiwania. Oba elementy znajdują się w dolnym panelu.
6. Dodano bazę Ulubione, do której użytkownik może przenosić wybrane przez siebie modele poprzez kliknięcie w ikonkę gwiazdki w miniaturze modelu.
7. Umożliwiono wstawianie modeli do projektu w 4 trybach przyciągania: dowolnym, do ściany, do podłogi i do sufitu.
8. Wprowadzono nowy element interfejsu (zwany gizmo), który dostępny jest dla wstawionych do projektu modeli. Zawiera on kolorowe osie umożliwiające zmiany położenia modeli w trzech płaszczyznach. Osie zmieniają swój wygląd w zależności od wybranego trybu pracy.
9. W prawym panelu dodano zakładkę Właściwości obiektu (oznaczoną tą samą ikonką fotela, co w lewym panelu). Można w niej ustawić tryb pracy, tryb przesuwania, zmienić układ współrzędnych (do którego odwołują się przesunięcia wstawionych modeli), zdefiniować odsunięcie modelu od ściany bądź sufitu, a także zresetować wszystkie transformacje modeli.
10. Dodano pasek funkcyjny widoczny nad dolnym panelem, w którym ustawić można tryb pracy i tryb przesuwania oraz włączyć miarkę (z jej pomocą można zmierzyć odległość między dowolnymi dwoma punktami).
11. Wprowadzono dodatkowe opcje przesuwania (dla trybów do ściany i do podłogi), które pozwalają na dociąganie wstawianego modelu do ściany lub innego obiektu, a także obracanie go tyłem do ściany.
12. Wprowadzono menu kontekstowe (dostępne spod prawego przycisku myszy po zaznaczeniu wstawionego modelu lub za pomocą skrótów klawiszowych) zawierające najczęściej używane funkcje.
13. Funkcja „Przesuń 2 punkty” ([Ctrl]+[T]) umożliwia przesuwanie modeli w oparciu o dwa wskazane w projekcie punkty.
14. Funkcja „Punkt obrotu” pozwala określić punkt, który staje się osią obrotu dla modelu. Punkt taki może znajdować się na obiekcie lub w dowolnym innym miejscu sceny.
15. Funkcja „Resetuj” ([Ctrl]+[B]) usuwa wszystkie efekty obrotu i skalowania obiektu.
16. Funkcja „Usuń” ([Del]) usuwa zaznaczony model z projektu.
17. Funkcja „Duplikuj” ([Ctrl]+[D]) tworzy kopię obiektu.
18. Funkcja „Szyk” ([Ctrl]+[A]) pozwala na powielenie obiektu i ustawienie jego kopii w rzędach lub w okręgu, którego punktem centralnym jest wstawiony obiekt.
19. Funkcja „Lustro” umożliwia stworzenie lustrzanego odbicia danego modelu.
20. Funkcja „Zamień model” ([Ctrl]+[R]) pozwala na zamienienie wstawionego modelu na dowolny inny widoczny w dolnym panelu.
21. Dodano możliwość ustawienia punktu odniesienia dla transformacji modelu. Dostępne są środek podstawy obiektu lub jego punkt wstawienia (przełączać się między nimi można za pomocą skrótu [Ctrl]+[G]).
22. Wprowadzono możliwość przesuwania większości obiektów w wizualizacji w podobny sposób jak transformowane są modele. Wyjątkiem są elementy, które są obszarami, np. drzwi, podesty z płytkami.
23. Dodano funkcję Biblioteka Ulubionych (dostępną pod ikoną gwiazdy obok wyszukiwarki modeli) pozwalającą na dodawanie i grupowanie modeli z bazy Ulubione.
24. W górnym pasku dodano opcję Ustawienia (ikona koła zębatego), w której można zmienić jednostki wymiarowe (cm lub mm), edytować ustawienia interfejsu oraz wyznaczyć wymiary dla obiektów ze wszystkich baz.
25. Wprowadzono pomarańczowy obrys, który pojawia się wokół powierzchni, na którą przeciągany jest materiał lub tekstura (do tej pory taki obrys pojawiał się tylko w momencie nakładania farb na powierzchnie).
26. Dodano tutorial z opisem nowości w wersji 3.3.0, który uruchamia się przy pierwszym wejściu do modułu wizualizacji. Ponadto dostępne są też tutoriale dla poszczególnych nowych funkcji wywoływane przyciskami ze znakiem zapytania w lewym i prawym panelu oraz tutorial dla Biblioteki Ulubionych.
27. Ujednolicono moduł farb, tak aby dla wszystkich producentów wyglądał on tak samo.
28. Zmieniono działanie klawiszy F2 i F3. Gdy kursorem wskażemy na scenie obszar z płytkami, klawisz F2 wyświetli szczegółowe informacje o płytce, natomiast klawisz F3 pokaże informacje o polu powierzchni i ilości powierzchni tego obszaru. Obie informacje wyświetlane są w okienku obok kursora.
29. Dodanie możliwości zapisywania widoczności obszarów po ponownym otwarciu projektu.
30. Zablokowano możliwość przeciągania emiterów na scenę.
31. Zabezpieczenie przed błędami po użyciu nieprawidłowo przekonwertowanego modelu.
32. Naprawiono błąd powodujący ukrywanie nazw materiałów w dolnym panelu menu.
33. Poprawiono mechanizm cofania zmian po użyciu funkcji nanoszenia materiału na obiekt/warstwę.
34. Dodano komunikat informujący o zmianie ścieżki zapisu folderu w wizualizacji.
35. Przyśpieszono proces pobierania koloru/tekstury po kliknięciu pipetą.
36. Naprawiono problemy związane z mapowaniem wypukłości (bump mapping) pojawiające się po zmianie kąta układu płytek i renderowaniu.

EDYTOR ŚCIAN

1. Zablokowano możliwość uruchomienia kreatora ścian zewnętrznych po wstawieniu ścian do projektu.
2. Poprawiono mechanizm edycji wymiarów okien osadzonych w skosie.
3. Wprowadzono kilka poprawek usprawniających mechanizm rysowania ścian oraz ułatwiających prawidłowe zamykanie pomieszczeń.
4. Ustawiono stałą wartość głębokości ościeżnicy (50 mm) dla okien parametrycznych.
5. Wprowadzono poprawki do mechanizmu rysowania w trybie ORTHO oraz kilka dodatkowych rozwiązań, m.in. linie pomocnicze ułatwiające zamykanie pomieszczeń.

KREATOR ŚCIAN

1. Naprawiono błąd, który umożliwiał wstawienie występu, otworu i wnęki poza pomieszczeniem.

MANAGER

1.Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie ścieżki do pliku z logo po usunięciu go z dysku.
2. Wprowadzono poprawkę, która pozwala na prawidłowe wyświetlanie miniaturki logo po ponownym wejściu do zakładki z danymi studia.
3. Poprawiono funkcję odświeżania listy zapisanych projektów, aby na bieżąco znikały z niej projekty usunięte z dysku.
4. Wprowadzono poprawkę usprawniającą prawidłowe zamykanie narysowanych obszarów.
5. Poprawiono komunikat przy usuwaniu pliku graficznego z logo.

DOKUMENTACJA

1. Naprawiono błąd uniemożliwiający zapisywanie plików w formacie DXF w folderach, których nazwy zawierały polskie znaki diakrytyczne.
2. Poprawiono błąd związany z nieprawidłowym odczytywaniem widoczności obiektów na różnych stronach dokumentacji (w szczególności na kładach).
3. Zmieniono sposób funkcjonowania mechanizmu usuwania szafek.
4. Poprawiono błędy związane z ustawieniami panelu Właściwości obiektów i usuwaniem napisów na niektórych stronach. Usunięto możliwość dokowania do kartki dla nagłówków na stronach Spis treści i Strona tytułowa.
5. Naprawiono błąd uniemożliwiający przywracanie domyślnych nazw płytek i materiałów w legendach.

KONWERTER

1. Poprawiono błąd, który pojawiał się przy zapisie modelu do bazy jeśli typ modelu zawierał apostrof.
2. Wprowadzono poprawkę w komunikacie dotyczącym przekroczenia ilości powierzchni konwertowanego modelu.

WSTAWIANIE ELEMENTÓW WNĘTRZARSKICH

1. Dodano możliwość kopiowania tekstu w polach kod producenta, opis i nazwy obiektu przy modelach wstawianych z poziomu icada.

Zmiany w programach CAD Decor PRO i CAD Kuchnie

WSTAWIANIE SZAFEK KUCHENNYCH

1.Wprowadzono poprawkę w funkcjonalności sortowania szafek kuchennych wg podglądów zabezpieczającą przed zawieszaniem się programu.
2.Poprawiono błędy związane ze scrollowaniem ekranu w czasie wstawiania szafek kuchennych.
3. Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie się szafek w przypadku, gdy nie wybrano dla nich kolorystyki.
4.Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wczytywanie się domyślnej kolorystyki poszczególnych elementów szafek kuchennych.

Pliki programu:
agd.dll 3.3.0.1 25-11-2021
analytics.dll 3.3.0.0 26-11-2021
baseedit.dll 3.3.0.1 25-11-2021
blaty.dll 3.3.0.1 25-11-2021
CADDecorPro.exe 3.3.0.1 30-11-2021
CADKuchnie.exe 7.3.0.1 30-11-2021
CADDecor.exe 3.3.0.1 30-11-2021
DecorRaport.dll 3.3.0.1 06-12-2021
dodatki.dll 3.3.0.9 03-12-2021
dokumentacja.dll 3.3.0.1 25-11-2021
konwerter3d.dll 3.3.0.2 2-11-2021
kafle.dll 3.3.0.96 03-12-2021
listwy.dll 3.3.0.1 25-11-2021
Manager.dll 7.3.0.3 7-09-2021
podesty2.dll 3.3.0.1 25-11-2021
printpreview.dll 3.3.0.1 25-11-2021
szafki_nowe.dll 3.3.0.3 18-08-2021
SzafyWnekowe.dll 3.3.0.0 26-11-2021
ukrywacz.dll 3.3.0.1 25-11-2021
Walls_dll.dll 3.3.0.1 25-11-2021
walls2.dll 3.3.0.8 3-11-2021
wycena.dll 7.3.0.1 25-11-2021
PłytkiEdytorBazy.exe 3.3.0.2 19-11-2021
translation.xgz 30-11-2021
Baza Sigma 6-12-2021
Baza Tikkurila 6-12-2021
Producents.FDB 28-07-2021
logo_square.png 23-08-2016
logo_wide.png 31-08-2016
db_alias.als 22-10-2021
dodatki_update.qmp 06-12-2021
kuchenne.qmp 25-05-2021
Tutorial.qmp 8-11-2021

7 grudnia 2021
X

Ta strona wykorzystuje pliki cookie! Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close