Skróty klawiaturowe i komendy

Klawisze funkcyjne w środowisku CAD
[F1] W środowisku: otwiera pomoc programu IntelliCAD (w j. angielskim)
[F2] Wyświetla podgląd historii operacji
[F3] Włącza lub wyłącza funkcję przyciągania kursora ESNAP
[F4] Włącza lub wyłącza tablet kreślarski
[F7] Włącza lub wyłącza siatkę pomocniczą GRID (punkty siatki są oddalone o 500 mm)
[F8] Włącza lub wyłącza tryb ORTHO (rysowanie pod kątem prostym)
[F9] Włącza lub wyłącza skok kursora SNAP (skok ustawiony jest co 1 mm)
[F10] Pokazuje lub ukrywa pasek stanu Status Bar
[F11] Otwiera szybki podgląd wizualizacji
[F12] Włącza wizualizację

Klawisze funkcyjne w wizualizacji
[F1] Włącza lub wyłącza światła
[F2] Włącza lub wyłącza etykietę z informacjami o wskazanej płytce
[F3] Włącza lub wyłącza etykietę z informacjami o polu powierzchni pokrytej płytkami
[F4] Włącza lub wyłącza boczny i dolny panel funkcji
[F12] Otwiera okno zapisu wizualizacji jako ilustracji lub Prezentacji 3D

Mysz
[Ctrl] + [lewy przycisk myszy] Obraca rysunek pod dowolnym kątem (w 3D)
[Ctrl] + [prawy przycisk myszy] Obraca rysunek w płaszczyźnie widoku (w 2D)
[Ctrl] + [Shift] + [lewy przycisk myszy] Przybliża lub oddala aktualny widok (w czasie rzeczywistym)
[Ctrl] + [Shift] + [prawy przycisk myszy] Przesuwa aktualny widok (w czasie rzeczywistym)
[Wciśnięcie kółka (rolki), przesuwanie myszy] Przesuwa aktualny widok (w czasie rzeczywistym)
[Kręcenie kółkiem (rolką) myszy] Skokowo przybliża (x 1,25) lub oddala (x 0,8) aktualny widok
[Dwukrotne naciśnięcie kółka myszy] Ustawia centralny widok na cały projekt

Skróty klawiaturowe
[Ctrl]+[Z] Cofa ostatnią operację (w środowisku do samego początku, w wizualizacji 20 ostatnich)
[Ctrl]+[Y] Ponawia cofniętą operację
[Ctrl]+[S] Zapisuje rysunek
[Ctrl]+[O] Otwiera rysunek
[Ctrl]+[N] Rozpoczyna nowy rysunek
[E]>>[Enter] lub [Del] Usuwa element
[CO]>>[Enter] lub [Spacja] Kopiuje element
[M]>>{Enter] lub [Spacja] Przesuwa element
[X]>>[Enter] lub [Spacja] Rozbija element
[RE]>>[Enter] lub [Spacja] Odświeża rysunek
[U]>>[Enter] lub [Spacja] Cofa ostatni krok podczas rysowania (przy użyciu dowolnego narzędzia)
[Enter] lub [Spacja] lub [prawy przycisk myszy] Kończy bieżącą lub ponawia ostatnią operację
[Esc] Przerywa lub kończy wykonywaną operację, zamyka okno anulując zmiany

Podczas rysowania ścieżki
[A]>>[Enter] lub [Spacja] Przechodzi do rysowania łuku na bazie 2 punktów (użytkownik wskazuje punkt początkowy i końcowy)
[S]>> Enter] lub [Spacja] Przechodzi z rysowania łuku na bazie 2 punktów, do rysowania łuku na bazie 3
(użytkownik wskazuje 3 punkty: początkowy, drugi przez który ma przejść łuk, oraz końcowy)
[L]>>[Enter] lub [Spacja] Przechodzi do rysowania linii prostej
[C]>>[Enter] lub [Spacja] Zamyka rysowaną ścieżkę (uwaga: nie działa w trybie rysowania łuków)

Często używane komendy
[L]>>[Enter] Rysuje linię
[PL]>>[Enter] Rysuje polilinię (ścieżkę)
[A]>>[Enter] Rysuje łuk
[Rec]>>[Enter]>>[@x,y]>>[Enter] Rysuje prostokąt o zadanych wymiarach (x,y oznaczają długości boków)
[C]>>[Enter] Rysuje okrąg
[D]>>[Enter] Rysuje średnicę (działa w trybie rysowania okręgu)
[R]>>[Enter] Rysuje promień (działa w trybie rysowania okręgu)
[PE]>>[Enter] Zamienia linie i/lub łuki w polilinie
[Z]>>[Enter]>>[I]>>[Enter] Przybliża widok rysunku
[Z]>>[Enter]>>[O]>>[Enter] Oddala widok rysunku
[Z]>>[Enter]>> [A]>>[Enter] Pokazuje cały rysunek
[MI]>>[Enter] Tworzy lustrzane odbicie elementu
[Offset]>>[Enter] Tworzy równoległe kopie elementów, odsunięte o zadaną wartość
[Trim]>>2x[Enter] Usuwa (przycina) fragmenty elementów, przecięte przez określone granice
[RO]>>[Enter] Obraca element w płaszczyźnie widoku (w 2D)
[Rotate3d]>>[Enter] Obraca  element pod dowolnym kątem (w 3D)
[DI]>>[Enter] Mierzy odległość i kąt między dwoma wskazanymi punktami
[UCS]>>[Enter]>>[V]>>[Enter] Zmienia ustawienie układu współrzędnych – ustawia układ do widoku
[UCS]>>[Enter]>>[W]>>[Enter] Zmienia ustawienie układu współrzędnych – ustawia układ domyślnie
[Bhatch]>>[Enter] Wypełnia elementy o określonych granicach kreskowaniem lub wzorem