Rozwój naszego oprogramowania

Przedstawiamy harmonogram realizacji naszych planów na najbliższe lata. Nasze plany w znacznej części pokrywają się z Waszymi oczekiwaniami. Rozwijamy program tak, by odpowiadał na potrzeby indywidualnych, wymagających projektantów i zamierzamy nadal trzymać się tego kierunku. Opisane w planie funkcjonalności są już aktualnie równolegle realizowane przez kilka grup programistów, wspomaganych przez kilkunastu doświadczonych projektantów. Stan zaawansowania prac jest znaczny – będziemy sukcesywnie prezentować Wam postępy naszych działań w tym artykule.

Zarząd CAD Projekt K&A sp. zoo.
Adam Sterczała, Krzysztof Dąbrowski, Maciej Sławek

Nad czym właśnie pracujemy?

Równolegle do tych wszystkich zmian, które bardzo szczegółowo opisaliśmy powyżej, prowadzimy oczywiście inne prace programistyczne rozwijające nasz program. W ostatnich komentarzach często wspominaliście ankietę telefoniczną, która miała miejsce na przełomie 2017/2018 r. Wynikiem tej akcji jest lista ponad 200 zgłoszeń w naszym wewnętrznym systemie rozwoju oprogramowania. Część z sugestii została już wprowadzona i możecie je znaleźć na liście poprawek związanych z dokumentacją techniczną przy okazji ostatniej aktualizacji (https://cadprojekt.com.pl/aktualizacja-z-26-stycznia-2021/). Część będzie jeszcze wysyłana do wszystkich użytkowników naszych programów do zaopiniowania, do końca marca 2021 r., i wprowadzana do programu sukcesywnie przy okazji kolejnych aktualizacji. Część będzie musiała po prostu poczekać na swoją kolej i ustąpić miejsca naszym priorytetom ustawionym na roadmap do końca 2023 r.

Tutaj  mogą się pojawić teraz albo  w przyszłości jakieś ważne informacje.

Jak teraz nie to na ten moment, ten moduł jest ukryty.

Przeczytajcie dokładnie szczegółowy plan rozwoju naszego oprogramowania.

Pamiętajcie, aby aktualne problemy z oprogramowaniem przesyłać już tradycyjnie na  pomoc@cadprojekt.com.pl. Im więcej mamy szczegółowych zgłoszeń od projektantów z konkretnymi projektami, tym lepszy program otrzymacie przy okazji każdego kolejnego market realese.

Zobacz nad czym właśnie pracujemy! Mała zajawka z pracy naszych programistów.