Mój pierwszy projekt

Prześlij swoje sugestie!

Prosimy o przesyłanie wszelkich sugestii dotyczących filmów, oraz przykłady tematów dla których możnaby wykonać instruktaż, na adres e-mail demo@cadprojekt.com.pl. Wszelkie inne sugestie zwiazane z działem szkoleń są rownież mile widziane.