Rysowanie podestów z otworami na przykładzie ścian