Konstruowanie schodów zbudowanych z samych stopnic